Wedstrijden bij Setash
Binnenkort beginnen de wedstrijden weer. De overheid heeft diverse regels opgesteld om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Alle ruimtes in sporthal de Brink voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio. Setash en de Brink hebben alle noodzakelijke maatregelen getroffen om veilig te kunnen sporten. Om de toestroom van sporters en begeleiders in goede banen te leiden, zijn er verplichte looprichtingen en andere regels opgesteld. Op de teller-tafels staat per veld een setje met desinfectiemateriaal dat naar behoeve gebruikt kan worden.

Geen publiek
Het spijt ons zeer dat wij op dit moment geen publiek kunnen ontvangen van verenigingen die ons komen bezoeken en van de eigen vereniging. Het gebruik van de tribune is niet mogelijk. Op de velden is ook geen ruimte voor andere personen dan spelers/coaches.

Algemene regels

 • Volg de algemene RIVM richtlijnen.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent, maar kom niet te vroeg. Veel wachtende mensen in de hal of rondom de velden vormen ook een risico. Daarom vragen we ouders die jeugdleden komen brengen of halen ook buiten de sporthal te blijven wachten. Zo voorkomen we extra drukte in de hal.
 • Sporters kunnen via de ingang door middel van de aangegeven looproute de kleedkamers en sporthal betreden.
 • Bij de ingang van de sporthal staat een schema waarop de teams per veld staan aangegeven.
 • De kleedkamers zijn uitsluitend geopend voor het beperkt omkleden (schoenen aan doen). Douchen is niet toegestaan. Kom dus in je sportkleren naar de Sporthal. Zijn de kleedkamers allemaal vol, dan kunnen de schoenen aangedaan worden in de Kuul (Ontmoetingscentrum) of op volleybalveld waar gespeeld gaat worden door de teams.
 • Is het veld vrij? Dan pas ga je de zaal in.
 • Een teamsport mag worden beoefend zonder rekening te houden met de 1,5 meter regel. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand houden.
 • Coaches, trainers en scheidsrechters die bij het veld staan, moeten 1,5 meter afstand aanhouden.
 • Reservespelers houden ook 1,5 meter afstand van elkaar naast het veld.
 • Reinig voor/na gebruik de spelersbank en overig gebruikt materiaal. Hiervoor staan middelen bij de tellers-tafel.
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Houd je aan de aanwijzingen van de beheerder en ander personeel. Heb begrip voor elkaar en maak geen uitzondering voor jezelf. Spreek elkaar – indien nodig – aan op ieders eigen verantwoordelijkheid en die voor een ander.

Aanvullende documentatie:

Raadpleeg Protocol indoor volleybal van de Nevobo
Raadpleeg Arbitrageprotocol indoor volleybal van de Nevobo