Op dinsdag 3 oktober om 20.00 wordt in de Kuul de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Setash gehouden.

Wie gaat onze nieuwe voorzitter worden????

Komt allen!