Vertrouwenscontactpersoon

 

Het bestuur wil de zaken binnen de vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. Als zich incidenten voordoen willen wij daarop voorbereid zijn om adequaat te kunnen reageren, met name voor grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan:

  • seksuele) intimidatie;
  • pesten;
  • discriminatie;
  • bedreiging;
  • mishandeling;
  • belediging;
  • drugs- en alcoholgebruik.

Daarom is er binnen Setash een vertrouwenscontactpersoon

Bij incidenten rond grensoverschrijdend gedrag is Dénise Boots, speelster van Dames 3, het aanspreekpunt voor sporters, ouders/verzorgers van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur etc. Zij zal zorgen voor de eerste opvang en zo nodig doorverwijzen naar deskundigen buiten de vereniging.

Vanuit haar werk als bouwcoördinator en leerkracht op het basisonderwijs heeft zij kennis over het netwerk binnen de hulpverlening. Door jarenlange ervaring met kinderen, ouders/verzorgers en collega’s weet ze hoe om te gaan met gevoelige zaken. Ze is er dus als luisterend oor voor jou, maar biedt ook ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de vereniging. 

Dénise is te bereiken via de.71@hotmail.com