Op de elfde van de elfde kwamen de trainers van Setash bij elkaar. Onder de inspirerende leiding van Arno werd er gepraat over de technische lijn bij de diverse trainingen.

Bijscholing trainers-1